Каква информация носи етикета на минералната вода

Всички употребяваме минерална вода, но рядко се заглеждаме в състава на етикета й. Каква информация дават надписите по етикета на бутилките, какво знаем и не за тях и по какво да ги избираме може да се информирате тук.

Етикета на бутилираните води, предоставя информация за вида, източника, типа на водата, както и за пълния състав на всеки един съдържащ се елемент. Всеки потребител може да види и достатъчно данни на производителя, да се свърже и да поръча по-големи количества от конкретния вид.

За минерална вода и по-конкретно находището й, върху етикета трябва да фигурират данни за точния минерален състав и извършените обработки.

За разлика от бутилираната вода, питейната достига до консуматора, без той да има някакви данни за произхода й. Това е причината и закона да налага регламентиран достъп на информация до всеки за цялата налична информация. Тези данни се посочват на интернет страници на доставчици и се предоставя при нужда и поискване.

Изборът, каква вода да консумира потребителя, дали тя да е минерална или питейна, зависи до голяма степен от разнообразието на марки, вкусови качества, състав и др. Бутилираната вода се предлага и като тиха, и като газирана.

При питейните води също се наблюдават големи различия в състава и вкуса на водата. Дори в различните дни, на едни и същи източници състава и вкуса им може да се разминава. Това също е в резултат от обработките и източника.

От етикета на бутилката с минерална вода можем да се уверим, че тя не е обработвана с химически вещества, нито е подлежала на дезинфектициди.

Всички типове вода – минерална бутилирана, изворна бутилирана, питейна, трябва да подлежат на безопасни и здравословни изисквания за консумация да се доставят директно от източника без третиране или дезинфекция, при първите два вида. Съществуват различни видове ограничени разрешения за отстраняване на елементи. Всички обаче са под строго условие, че не се променят характерните съставки на водата и минералния състав, ползи за здравето и вкусови качества.